SCWEW

Przypominamy, iż głównym celem projektu grantowego pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji włączającej dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz wykorzystanie doświadczenia i potencjału szkół i placówek specjalnych w podnoszeniu jakości edukacji włączającej. W całej Polsce działają już 23 SCWEW-y.

Projekt grantowy przewiduje bardzo szerokie wsparcie m.in. dyrektorów, kadry pedagogicznej, jak również rodziców, którzy będą mieli wiele możliwości do podnoszenia swoich kompetencji i umiejętności. Wśród wielu form doskonalenia zaproponowanych szkołom w ramach SCWEW znajdują się m.in.: warsztaty, szkolenia, doradztwo i konsultacje ze specjalistami dla nauczycieli, rodziców, uczniów.

Zespół SCWEW serdecznie zaprasza: Nauczycieli, Rodziców, Prawnych Opiekunów, wszystkie zainteresowane osoby na spotkania online.

Harmonogram spotkań – marzec

10.03.2022 godz. 16.00  

Smartfon moja miłość – jak łatwo dzieci i młodzież uzależnia się  od telefonu i Internetu

https://meet.google.com/pmy-mdtu-jgb

22.03.2022 godz. 17.00

Jak wysokie technologie wpływają na rozwój dziecka

https://meet.google.com/pmy-mdtu-jgb

24.03.2022 godz. 17.00

Czy to smutek, dół czy DEPRESJA – jak rozpoznać i jak pomóc  

https://meet.google.com/pmy-mdtu-jgb

29.03.2022 godz. 17.30

 Czy istnieje dieta cud – zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży           

https://meet.google.com/pmy-mdtu-jgb

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *