SCWEW

„Szanuj, czuj, włącz się, edukuj, wychowuj…” – to temat konferencji, która odbyła się 28 kwietnia 2022 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Małgorzata Bielang – Pomorski Kurator Oświaty, Pani Agnieszka Pietryka – Kierownik projektu oraz główny ekspert ds. procedur i realizacji projektów grantowych w Ośrodku Rozwoju Edukacji, Pan Dariusz Majorek – Dyrektor Oddziału PFRON w Gdańsku, liczni przedstawiciele władz samorządowych, dyrektorzy i pracownicy szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, Ośrodków Doskonalenia Zawodowego z Gdańska, Elbląga i Słupska, Przedstawiciele Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych z terenu województwa pomorskiego, dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych Powiatu. Głównym celem spotkania była prezentacja utworzonego przez Powiat Nowodworski Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) oraz upowszechnianie idei edukacji włączającej. Konferencję otworzył Starosta Nowodworski Pan Jacek Gross, który przywitał wszystkich gości oraz przedstawił główne założenia realizowanego przez Powiat grantu. Następnie głos zabrała Pani Małgorzata Bielang – Pomorski Kurator Oświaty, która odczytała list od Ministra Edukacji i Nauki Pana Przemysława Czarnka. Pani Kurator podkreśliła, iż SCWEW w Nowym Dworze Gdańskim jest jedynym, który funkcjonuje na terenie województwa pomorskiego oraz jak ważne jest propagowanie edukacji włączającej w społeczeństwie. Część merytoryczną konferencji otworzyło wystąpienie prof. dr hab. Beaty Jachimczak pn.: „Nie taki diabeł straszny jak go malują” – osoby niepełnosprawne ruchowo i ich ograniczenia oraz bariery w najbliższym otoczeniu. W programie konferencji znalazły się również wystąpienia: prof. dr hab. Amadeusza Krause pn.: Edukacja włączająca – krytyczne myślenie – osoby niepełnosprawne intelektualnie i ich postrzeganie przez społeczność lokalną, mgr Leszka Dowgiałło pn.: „Ucieczka czy krzyk o pomoc” – pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin, Pani Agnieszki Pietryka pn.: „SCWEW – od Modelu do praktyki edukacyjnej”, Pani Małgorzaty Borowskiej – Leszczyszyn pn.: „SCWEW z perspektywy koordynatorów szkolnych”. Zwieńczeniem części merytorycznej dotyczącej SCWEW była prezentacja pn.: „SCWEW w działaniu”, którą zaprezentowali specjaliści wchodzący w skład Zespołu SCWEW w Nowym Dworze Gdańskim. W programie konferencji znalazły się również wystąpienia: Pana Dariusza Majorka – Dyrektora Oddziału PFRON w Gdańsku oraz Pani Iwony Zaborowskiej – kierownika merytorycznego OWiT w Nowym Dworze Gdańskim, którzy opowiedzieli o Centrach informacyjno-doradczych dla osób z niepełnosprawnością oraz Ośrodku Wsparcia i Testów (OWiT), który został utworzone przez Powiat Nowodworski w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim. Oprawę artystyczną spotkania zapewnił Pan Tomasz Stroynowski oraz uczniowie i absolwenci szkół z Powiatu Nowodworskiego: Magdalena Bukowska, Filip Urbaniak, Patryk Graff oraz Jacek Bednarz. Konferencję zakończyła Pani Barbara Ogrodowska Wicestarosta Nowodworski, która podziękowała wszystkim za przybycie i wspólnie spędzony czas. Wyraziła nadzieję, iż realizacja grantu przyniesie same pozytywne efekty i doprowadzi do poszerzenia współpracy pomiędzy placówkami oświatowymi. Podziękowała również Zespołowi SCWEW za przygotowanie konferencji, a młodym artystom za przepiękne występy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *