SCWEW

Kolejne aktywne popołudnie dla kadry SCWEW. Spotkanie realizowane w ramach projektu Opracowywanie Modelu Funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, którego tematem przewodnim były metody i formy współpracy SCWEW z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi i Bibliotekami Pedagogicznymi. Spotkanie trwało 5 godzin dydaktycznych i odbywało się na platformie Zoom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *