SCWEW

W dniu dzisiejszym do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim zostało dostarczone dodatkowe wyposażenie do wypożyczalni SCWEW, w ramach realizowanego przez Powiat Nowodworski grantu pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. W ramach zadania zakupiono m.in: laptopy, głośniki, kołdry obciążeniowe, tunele sensoryczne, kołnierze obciążeniowe, lampy antydepresyjne oraz gry edukacyjne.

Całkowity koszt zakupionego wyposażenia to kwota około 33 tys. zł. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Dodatkowe wyposażenie wypożyczalni służyć będzie jako uzupełnienie zakupionego wcześniej sprzętu, który w ramach projektu wypożyczany jest 7 placówkom edukacyjnym objętych wsparciem.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *