SCWEW

Dni otwarte – dalsze działania w ramach kampanii SCWEW

W ramach kampanii społecznej prowadzonej w celu promocji działań SCWEW w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Kmiecinie oraz w Zespole Szkół w Nowym Dworze Gdańskim w dniu dzisiejszym prowadzone są dni otwarte. W ramach tego wydarzenia członkowie Zespołu SCWEW prezentują cele i działania, które zostały zrealizowane w ramach grantu. Dodatkowo uczniowie oraz chętni nauczyciele biorą […]

Festyn integracyjny – Wspólnie z niepełnosprawnością

W dniu dzisiejszym w Gospodzie Mały Holender w miejscowości Żelichowo odbył się festyn dla dzieci pod nazwą „Wspólnie z niepełnosprawnością” będący częścią kampanii społecznej realizowanej w ramach projektu grantowego „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. W zorganizowanym przez Powiat Nowodworski oraz pracowników Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą w Nowym Dworze Gdańskim wydarzeniu […]

Relacja dziecko – rodzic, czyli jak istotna jest rola rodziny w życiu dziecka

Kolejny wakacyjny czwartek za nami. Tym razem tematem były relacje Rodzic – Dziecko. Rodzina jest podstawowym środowiskiem wychowawczym. Zdecydowanie oddziałuje na dziecko najdłużej, nieraz przez cały życie. Ma ogromny wpływ na kształtowanie postaw, schematów, stereotypów, sposobów myślenia, jak również formowanie się osobowości. To w rodzinie dzieci uczą się komunikacji, reakcji na różne sytuacje czy pełnienia […]

Wakacyjny czwartek on-line

Za nami kolejny „wakacyjny czwartek on – line”. Tym razem spotkanie odbyło się pod hasłem: „Szczęśliwy rodzic, szczęśliwe dziecko” . Zacznij od siebie – tym zdaniem powinniśmy zastąpić powiedzenie „szczęśliwy rodzic, szczęśliwe dziecko”. Jeśli chcemy, by nasze dziecko wiedziało dokąd zmierza, co sprawia mu radość i co podpowiada mu serce, sami podążajmy tą drogą. Wysłuchajmy […]

Modelowe zajęcia – Zespół Szkół w Stegnie

14 lipca br. w Przedszkolu Zespołu Szkół w Stegnie zostały przeprowadzone zajęcia modelowe z grupą dzieci w wieku 3 – 5 lat pn. „Eksperyment polisensoryczny jako narzędzie integrujące grupę”. Podczas zajęć dzieci miały okazję dowiedzieć się wielu rzeczy na temat otaczającego ich świata przyrody, ćwicząc przy tym zarówno motorykę dużą metodą Knill, jak i motorykę […]

Terapia ręki

Pod hasłem „Terapia ręki” odbyły się modelowe zajęcia w szkole w Kończewicach w dniu 2 czerwca 2022 r, które zaczęliśmy od zdefiniowania tego pojęcia. Następnie przeszliśmy do objawów, które wskazują na to, iż mamy do czynienia z zaburzeniami motoryki małej u dzieci. Przy tym temacie nauczyciele, biorący udział w zajęciach, włączyli się aktywnie do rozmowy […]

Konferencja ORE

Kadra SCWEW uczestniczy w międzynarodowej konferencji pn. „Edukacja wysokiej jakości dla wszystkich – wspieranie realizacji założeń edukacji włączającej w praktyce szkolnej”, która zorganizowana została w Warszawie przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.