Kolejne działania Zespołu SCWEW

W dniu 7 czerwca zespół specjalistów SCWEW odwiedził dzieci klasy 3 z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Marzęcinie. Tematem zajęć były emocje i relacje w grupie.

Modelowe zajęcia – Liceum Ogólnokształcące

W dniu 06.06.2022 r., w ramach przeprowadzenia modelowych zajęć w placówce objętej wsparciem, specjaliści SCWEW przeprowadzili trzygodzinne warsztaty z uczniami klasy IA w Liceum Ogólnokształcącym im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim. Tematyka warsztatów oscylowała wokół poznania siebie, odpowiedniej oceny własnej osoby oraz oceniania innych, a warsztatom nadano tytuł „…Zacznij od siebie…”. Według wychowawcy klasy, […]

Warsztaty na temat cyberprzemocy w ramach wsparcia dla ucznia

Dnia 03.06.2022 r. na prośbę wychowawcy klasy IV i V w Zespole Szkół w Stegnie specjaliści SCWEW NDG przeprowadzili warsztaty na temat cyberprzemocy w ramach wsparcia dla ucznia. Młodzież świetnie się bawiła, bowiem zajęcia odbywały się na podłodze – niemniej nie przeszkadzało to uczniom we wchodzeniu w interakcje, czy dyskusję. Wiek około 12 lat, to […]

Warsztaty na temat bezpieczeństwa w sieci w ramach wsparcia dla ucznia

W dniu 03.06.2022 r., zgodnie z wcześniejszą prośbą wychowawcy klasy IIA w Zespole Szkół w Stegnie specjalista SCWEW NDG przeprowadził warsztaty na temat bezpieczeństwa w sieci w ramach wsparcia dla ucznia. Celem zajęć było uświadomienie najmłodszym uczniom zagrożeń wynikających z nieumiejętnego korzystania z telefonu, komputera, czy Internetu, jak również wdrożenie ich do bezpiecznego zachowania w […]

Kolejne działania

Kolejne aktywne popołudnie dla kadry SCWEW. Spotkanie realizowane w ramach projektu Opracowywanie Modelu Funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, którego tematem przewodnim były metody i formy współpracy SCWEW z Placówkami Doskonalenia Nauczycieli, Poradniami Psychologiczno-Pedagogicznymi i Bibliotekami Pedagogicznymi. Spotkanie trwało 5 godzin dydaktycznych i odbywało się na platformie Zoom.