SCWEW

Aktualności

Katarzyna Koc

Tym razem odwiedziliśmy SP w Lubieszewie i rozmawialiśmy o konfliktach w klasie oraz pracy nad trudnymi zachowaniami u uczniów.

Katarzyna Koc

6 czerwca br. w Zespole Szkół w Stegnie odbyła się konsultacja ekspercka indywidualna dla nauczyciela/specjalisty

Katarzyna Koc

W dniu 7 czerwca zespół specjalistów SCWEW odwiedził dzieci klasy 3 z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Marzęcinie. Tematem zajęć były emocje i …

Katarzyna Koc
Katarzyna Koc

W dniu 06.06.2022 r., w ramach przeprowadzenia modelowych zajęć w placówce objętej wsparciem, specjaliści SCWEW przeprowadzili trzygodzinne warsztaty z uczniami klasy IA …

Katarzyna Koc

Dnia 03.06.2022 r. na prośbę wychowawcy klasy IV i V w Zespole Szkół w Stegnie specjaliści SCWEW NDG przeprowadzili warsztaty na temat …

Katarzyna Koc

W dniu 03.06.2022 r., zgodnie z wcześniejszą prośbą wychowawcy klasy IIA w Zespole Szkół w Stegnie specjalista SCWEW NDG przeprowadził warsztaty na …

Katarzyna Koc

Obserwacje wspierające, superwizje koleżeńskie w przedszkolu w Stegnie.

Katarzyna Koc

Kolejne aktywne popołudnie dla kadry SCWEW. Spotkanie realizowane w ramach projektu Opracowywanie Modelu Funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą, którego tematem przewodnim …

Katarzyna Koc