SCWEW

15 września w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się spotkanie organizacyjne związane z realizacją grantu pn.: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Wszystkich zebranych powitała Pani Barbara Ogrodowska, która zwróciła uwagę na duże znaczenie projektu grantowego oraz fakt, iż Powiat Nowodworski jako jedyny w województwie pomorskim otrzymał dofinansowanie na jego realizację. Celem głównym przedsięwzięcia jest utworzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. W ramach grantu wsparciem w postaci: spotkań z ekspertami, szkoleń, dostępu do wypożyczalni specjalistycznego sprzętu, konsultacji eksperckich, superwizji koleżeńskich, sieci współpracy, itp. zostanie objętych 7 placówek oświatowych tj.: Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim, Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim, Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kończewicach, Szkoła w Lubieszewie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kmiecinie, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Marzęcinie, Zespół Szkół w Stegnie. Wsparcie będzie również skierowane do rodzin dzieci uczęszczających do w/w placówek. W ramach projektu zorganizowane zostaną konferencje poświęcone edukacji włączającej oraz kampania społeczna, której zwieńczeniem będzie festyn integracyjny. Całkowita wartość projektu wynosi 1 619 805,73 zł i jest w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *