SCWEW

„Szkoła to jedność w różnorodności”– pod takim hasłem 31 maja 2023 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się konferencja podsumowująca dwuletnią działalność SCWEW w Nowym Dworze Gdańskim. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy i pracownicy szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, Ośrodków Doskonalenia Zawodowego z Gdańska, Elbląga i Słupska, przedstawiciele Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych z terenu województwa pomorskiego, dyrektorzy oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Powiatu jak również przedstawiciele SCWEW z innych województw. Głównym celem spotkania była prezentacja utworzonego przez Powiat Nowodworski Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW) oraz upowszechnianie idei edukacji włączającej. Konferencję otworzyła Pani Barbara Ogrodowska – Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego, która przywitała wszystkich gości oraz przedstawiła główne założenia realizowanego przez Powiat grantu. Następnie głos zabrała Pani Magdalena Nebeling – starszy wizytator Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Część merytoryczną konferencji otworzyło wystąpienie dr. Marcina Szulca pn.: „Nastolatek w kryzysie – o objawach, których nie wolno lekceważyć i w jaki sposób mądrze

wspierać dzieci w okresie dorastania”. W programie konferencji znalazły się również wystąpienia: mgr Anny Blokus-Szkodzińskiej pn.: „Kompetencje personalne w efektywnej i innowacyjnej edukacji na miarę czasów”, dr. Jakuba Andrzejczaka pn.: „Ucieczka czy krzyk o pomoc? Zachowania ryzykowne dzieci i młodzieży w świecie cyfrowym”.

Oprawę artystyczną spotkania zapewnili m.in. Magdalena Bukowska, Filip Urbaniak z tatą, dzieci i młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim oraz Patryk Graff.

Podczas konferencji ogłoszono wyniki konkursu plastycznego pn.: „Szkoła to jedność w różnorodności” i przekazano na ręce dyrektorów nagrody dla uczniów wyróżnionych przez jury.

Zwieńczeniem konferencji była prezentacja nakręconego w ramach grantu filmu podsumowującego działania zrealizowane przez Zespół SCWEW, koordynatorów szkolnych oraz ekspertów zewnętrznych w szkołach, które wzięły udział w pilotażu.

fot. Powiat Nowodworski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *