SCWEW

Wręczenie nagród w konkursie na scenariusz zajęć

30 czerwca br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim odbyło się wręczenie nagród dla nauczycieli, którzy wzięli udział w zorganizowanym przez Powiat Nowodworski wspólnie z Zespołem SCWEW konkursie na scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej pt. „Włączam wszystkich”. Celem konkursu było wypracowanie scenariuszy zajęć dla dzieci i młodzieży o zróżnicowanych potrzebach oraz promowanie twórczych nauczycieli, którzy […]

Konferencja podsumowująca działalność SCWEW w Nowym Dworze Gdańskim

„Szkoła to jedność w różnorodności”– pod takim hasłem 31 maja 2023 r. w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim odbyła się konferencja podsumowująca dwuletnią działalność SCWEW w Nowym Dworze Gdańskim. W konferencji uczestniczyli dyrektorzy i pracownicy szkół, przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, Ośrodków Doskonalenia Zawodowego z Gdańska, Elbląga i Słupska, przedstawiciele Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych […]

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO „SZKOŁA TO JEDNOŚĆ W RÓŻNORODNOŚCI”

Z ogromną przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu plastycznego „Szkoła to jedność w różnorodności”! Konkurs organizowany był w ramach projektu „Pilotażowe włączenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączająco (SCWEW)”, współfinansowanego z  Środków Unii Europejskiej. Tematyka konkursu dotyczyła różnorodności w szkole widzianej oczami ucznia/uczennicy. Komisja wyłoniła zwycięzców w 3 kategoriach oraz nagrodziła wyróżnieniami pozostałych uczestników konkursu. Nagrody zostały […]

Konferencja podsumowująca SCWEW

W dniu dzisiejszym od godziny 9:00 w Żuławskim Ośrodku Kultury w Nowym Dworze Gdańskim odbywać się będzie konferencja podsumowująca projekt „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”. Tych Państwa, z którymi nie będziemy się w stanie zobaczyć serdecznie zachęcamy do śledzenia przebiegu konferencji poprzez poniższy link:https://www.youtube.com/watch?v=QrXNLE9Znms

KONKURS NA SCENARIUSZ ZAJĘĆ

Zapraszamy nauczycieli z przedszkoli i szkół biorących udział w realizowanym przez Powiat Nowodworski grancie oraz nauczycieli z przedszkoli i szkół nie objętych wsparciem w ramach grantu, a mających siedzibę na terenie powiatu nowodworskiego do udziału w konkursie na scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej pt. „Włączam wszystkich”. Co trzeba zrobić?

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli mających siedzibę na terenie powiatu nowodworskiego do udziału w konkursie plastycznym pn.:„Szkoła to jedność w różnorodności”. Co trzeba zrobić?     * Przygotować pracę zgodną z tematem konkursu, w dowolnej technice owymiarach A3;    * Dostarczyć pracę wraz z kartą zgłoszenia do Specjalnego OśrodkaSzkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym […]