ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA! ;)

Przypominamy, iż głównym celem projektu grantowego pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji włączającej dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz wykorzystanie doświadczenia i potencjału szkół i placówek specjalnych w podnoszeniu jakości edukacji włączającej. W całej Polsce działają już 23 SCWEW-y. Projekt grantowy przewiduje bardzo […]