SCWEW

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

Zapraszamy dzieci i młodzież ze szkół i przedszkoli mających siedzibę na terenie powiatu nowodworskiego do udziału w konkursie plastycznym pn.:„Szkoła to jedność w różnorodności”. Co trzeba zrobić?     * Przygotować pracę zgodną z tematem konkursu, w dowolnej technice owymiarach A3;    * Dostarczyć pracę wraz z kartą zgłoszenia do Specjalnego OśrodkaSzkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym […]

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA! ;)

Przypominamy, iż głównym celem projektu grantowego pn. „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)” jest zapewnienie wysokiej jakości edukacji włączającej dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz wykorzystanie doświadczenia i potencjału szkół i placówek specjalnych w podnoszeniu jakości edukacji włączającej. W całej Polsce działają już 23 SCWEW-y. Projekt grantowy przewiduje bardzo […]