SCWEW

Tytuł projektu grantowego

„Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

__________________________

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne Polityki Publiczne dla Rynku Pracy, Gospodarki i Edukacji, Działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

Całkowity koszt grantu

1 619 805,73 zł

Wkład EFS: 1 365 172,27 zł

Wkład BP: 254 633,46 zł

Cel główny projektu

Głównym zadaniem SCWEW jest udzielanie wsparcia przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym w zakresie doskonalenia kompetencji kadry i zapewnienia wszystkim dzieciom/uczniom możliwości pełnego rozwoju,
z wykorzystaniem oferty edukacyjnej na każdym etapie kształcenia, uwzględniającej ich indywidualne potrzeby i możliwości.

Kilka słów wstępu

28 lipca 2021 roku Powiat Nowodworski podpisał umowę o powierzenie grantu pn.: „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Celem głównym realizacji grantu jest poprawa dostępności usług edukacyjnych dla uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez utworzenie w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą (SCWEW). W ramach projektu wsparciem w postaci: spotkań z ekspertami, szkoleń, dostępu do wypożyczalni specjalistycznego sprzętu, konsultacji eksperckich, superwizji koleżeńskich, sieci współpracy, itp. zostanie objętych 7 placówek oświatowych tj.:

  • Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim;
  • Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim;
  • Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Kończewicach;
  • Szkoła Podstawowa w Lubieszewie;
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kmiecinie;
  • Zespół Szkolno – Przedszkolny w Marzęcinie;
  • Zespół Szkół w Stegnie.

Wdrożenie modelu SCWEW do praktyki edukacyjnej umożliwia weryfikację opracowanych zasad funkcjonowania, a ponadto przyczyni się do wzmocnienia kompetencji kadry pedagogicznej. Wykorzystanie środków finansowych zapewnia szkołom dostęp do sprzętu specjalistycznego, niezbędnego do wspierania wszechstronnego rozwoju dziecka w rejonie objętym działaniem SCWEW.

Podejmowane działania w perspektywie długofalowej mają służyć wspieraniu przedszkola/szkoły w celu zapewnienia wysokiej jakości edukacji dla wszystkich, a w szerszej – budować zasady społeczeństwa włączającego.

Harmonogram działań SCWEW na II kwartał 2023 r.

05.04.2023 9.00 – 11.00 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W MARZĘCINIE
08.05.2023 13.30 – 15.30 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W MARZĘCINIE
12.06.2023 13.30 – 15.30 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W MARZĘCINIE
17.04.2023 14.00 – 16.00 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KMIECINIE
18.04.2023 14.30 – 16.30  ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE W KMIECINIE
24.04.2023 14.00 – 16.00  ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNE W KMIECINIE
25.05.2023 13.00 – 15.00 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KMIECINIE
05.06.2023 13.30 – 15.30 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KMIECINIE
14.06.2023 13.30 – 15.30 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KMIECINIE
17.04.2023 14.00 – 16.00 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŃCZEWICACH
10.05.2023 8.00 – 10.00 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŃCZEWICACH
07.06.2023 14.00 – 16.00 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŃCZEWICACH
19.04.2023 13.30 – 15.30 SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIESZEWIE
26.04.2023 14.00 — 16.00 SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIESZEWIE
26.04.2023 14.00 – 16.00 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STEGNIE
10.05.2023 13..00 – 15.00 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STEGNIE
16.05.2023 15.00 – 17.00 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STEGNIE
13.06.2023 13.00 – 15.00 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STEGNIE
20.06.2023 13.00 – 15.00 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STEGNIE
10.05.2023 13.30 -15.30 ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
07.06.2023 14.00 – 16.00 ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
11.05.2023 14.00 – 16.00 LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
15.06.2023 13.30 – 15.30 LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
19.04.2023 18.00 – 20.00 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W MARZĘCINIE
23.05.2023 13.30 – 15.30 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W MARZĘCINIE
05.04.2023 18.00-20.00 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KMIECINIE
24.05.2023 14.00 – 16.00 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KMIECINIE
12.04.2023 18..00 – 20.00 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŃCZEWICACH
13.06.2023 14.00 – 16.00 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŃCZEWICACH
24.05.2023 18.00 – 20.00 SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIESZEWIE
27.04.2023 14.00 – 16.00 SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIESZEWIE
14.04.2023 13.30 – 15.30 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STEGNIE
10.05.2023 18.00 – 20.00 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STEGNIE
05.06.2023 14.00 – 16.00 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STEGNIE
21.04.2023 13.30 – 15.30 ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
17.05.2023 18.00 – 20.00 ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
14.06.2023 14.30 -16.30 ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
07.06.2023 18.00 – 20.00 LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
18.05.2023 14.30 – 16.30 LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
05.04.2023 14.00 – 16.00 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KMIECINIE
11.04.2023 14.30 – 16.30 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KMIECINIE
14.04.2023 14.30 – 16.30 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KMIECINIE
21.04.2023 14.30 – 16.30 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KMIECINIE
02.06.2023 13.30 – 15.30  ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KMIECINIE
19.06.2023 14.00 -16.00 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KMIECINIE
09.05.2023 13.30 -15.30 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W MARZĘCINIE
17.05.2023 14.30 – 16.30 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W MARZĘCINIE
17.04.2023 16.00 – 18.00 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŃCZEWICACH
16.06.2023 14.30 -16.30 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŃCZEWICACH
24.05.2023 14.00 – 16.00 SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIESZEWIE
12.06.2023 14.00 -16.00 SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIESZEWIE
05.06.2023 16.00 – 18.00 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STEGNIE
11.05.2023 14.00 – 16.00 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STEGNIE
10.05.2023 15.30 – 17.30 ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
22.06.2023 15.00 – 17.00 ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
12.04.2023 14.00 -16.00 LO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
07.06.2023 8.00 – 10.00 LO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
21.06.2023 14.00 -16.00 LO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
22.05.2023 8.00 – 10.00 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KMIECINIE
21.04.2023 13.30 – 15.30 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KMIECINIE
25.04.2023 13.30 – 15.30 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W KMIECINIE
24.05.2023 9.00 – 11.00 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KMIECINIE
13.04.2023 13.30 – 15.30 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W KMIECINIE
12.05.2023 11.30 – 13.30 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W MARZĘCINIE
06.06.2023 8.00 – 10.00 ZESPOŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W MARZĘCINIE
14.06.2023 13,30 – 15.30 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W MARZĘCINIE
17.05.2023 8.00 – 10.00 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŃCZEWICACH
16.06.2023 12.30 – 14.30 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŃCZEWICACH
18.04.2023 13.30 – 15.30  SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIESZEWIE
11.05.2023 8.00 — 10.00 SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIESZEWIE
20.04.2023 8.00 – 10.00 SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIESZEWIE
06.06.2023 13.30 – 15.30 SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIESZEWIE
04.04.2023 13.00 – 15.00 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STEGNIE
18.04.2023 12.30 – 14.30 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STEGNIE
16.05.2023 13.00 – 15.00 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STEGNIE
22.05.2023 12.30 – 14.30 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STEGNIE
05.06.2023 12.00- 14.00 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STEGNIE
21.04.2023 12.30 – 14.30 ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
15.06.2023 13.00 – 15.00 ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
19.05.2023 10.00 – 12.00 ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
19.06.2023 8.00 – 10.00 ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
06.04.2023 13.30 – 15.30 LO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
13.04.2023 13.30 – 15.30 LO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
27.04.2023 13.30 – 15.30 LO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
12.05.2023 12.30 – 14.30 LO W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
01.04.2023 9.30- 16.30 KONFERENCJA „Jak pracować z pokoleniem płatków śniegu
15.05.2023 19.00 – 20.00 SPOTKANIE ROBOCZE ZESPOŁU SCWEW
15.06.2023 19.00 – 20.00 SPOTKANIA ROBOCZE ZESPOŁU SCWEW 
04.04.2023 15.30 – 17.30 PORADY, KOSULTACJE
05.04.2023 18.00 – 20.00 ONLINE https://meet.google.com/pxt-pqdg-gkb
12.04.2023 18.00 -20.00 ONLINE https://meet.google.com/pxt-pqdg-gkb
13.04.2023 15.30 – 17.30 PORADY, KOSULTACJE
18.04.2023 15.30 – 17.30 PORADY, KOSULTACJE
19.04.2023 18.00 – 20.00 ONLINE https://meet.google.com/pxt-pqdg-gkb
25.04.2023 15.30 – 17.30 PORADY, KOSULTACJE
26.04.2023 8.00 – 10.00 PORADY, KOSULTACJE
26.04.2023 18.00 – 20.00 ONLINE https://meet.google.com/pxt-pqdg-gkb
04.05.2023 15.30 – 17.30 PORADY, KOSULTACJE
09.05.2023 15.30 – 17.30 PORADY, KOSULTACJE
10.05.2023 18.00 – 20.00 ONLINE https://meet.google.com/pxt-pqdg-gkb
16.05.2023 15.30 – 17.30 PORADY, KOSULTACJE
17.05.2023 18.00 – 20.00 ONLINE https://meet.google.com/pxt-pqdg-gkb
23.05.2023 15.30 – 17.30 PORADY, KOSULTACJE
24.05.2023 18.00 – 20.00 ONLINE https://meet.google.com/pxt-pqdg-gkb
30.05.2023 15.30 – 17.30 PORADY, KOSULTACJE
06.06.2023 15.30 – 17.30 PORADY, KOSULTACJE
07.06.2023 18.00 – 20.00 ONLINE https://meet.google.com/pxt-pqdg-gkb
13.06.2023 15.30 – 17.30 PORADY, KOSULTACJE
14.06.2023 18.00 – 20.00 ONLINE https://meet.google.com/pxt-pqdg-gkb
15.06.2023 15.30 – 17.30 PORADY, KOSULTACJE
20.06.2023 15.30 – 17.30 PORADY, KOSULTACJE
21.06.2023 18.00 – 20.00 ONLINE https://meet.google.com/pxt-pqdg-gkb
22.06.2023 15.30 – 17.30 PORADY, KOSULTACJE
27.06.2023 10.00-12.00 PORADY, KOSULTACJE
29.06.2023 10.00 – 12.00 PORADY, KOSULTACJE
PIĄTKI 13.00 – 15.00 WSPARCIE DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH
CZWARTKI  14.45 – 15.45  WSPARCIE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH
KWIECIEŃ Opracowanie publikacji: Nie sam cel, ale proces jest czymś wyjątkowym – wieloaspektowa działalność SCWEW na terenach wiejskich. 
15.05.2023 14.30 – 16.30 ZESPOŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W MARZĘCINIE 
05.06.2023 14.30 – 16.30 ZESPÓŁ SZKOLNO – PRZEDSZKOLNY W MARZĘCINIE 
19.04.2023 14.30 – 16.30 ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY W KMIECINIE 
12.05.2023 14.30 – 16.30 ZESPÓŁ SZKOLNO -PRZEDSZKOLNY W KMIECINIE
24.04.2023 14.30 – 16.30 SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIESZEWIE
18.05.2023 14.30 – 16.30 SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBIESZEWIE
28.04.2023 14.30 – 16.30 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŃCZEWICACH
02.06.2023 14.30 – 16.30 SZKOŁA PODSTAWOWA W KOŃCZEWICACH
20.04.2023 14.30 – 16.30 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STEGNIE
22.05.2023 14.30 – 16.30 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STEGNIE
28.04.2023 14.30 – 16.30 ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
19.05.2023 14.30 – 16.30 ZESPÓŁ SZKÓŁ W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
20.04.2023 14.30 – 16.30 LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
10.05.2023 14.30 -16.30 LICEUM OGÓLNOSZTAŁCĄCE W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
CZERWIECC 7 RAPORTÓW