SCWEW

W skład Zespołu SCWEW wchodzą:

 • Joanna Dudek – Lider SCWEW
 • Justyna Jachimczyk – Miller – Ekspert ds. edukacji włączającej
 • Olga Olszewska – Ekspert ds. technologii wspomagających
 • Anna Szulc – Ekspert ds. informacji i ewaluacji
 • Anna Chmielewska – Specjalista w zakresie pedagogiki specjalnej
 • Agnieszka Skotarek – Specjalista w zakresie socjoterapii

Koordynatorzy ds. edukacji włączającej i współpracy ze SCWEW:

 • Dorota Bobrowicz – Zespół Szkół w Nowym Dworze Gdańskim
 • Justyna Kwiatkowska – Liceum Ogólnokształcące w Nowym Dworze Gdańskim
 • Sławomir Zirra – Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego
 • Małgorzata Borowska – Leszczyszyn – Szkoła Podstawowa w Lubieszewie
 • Ewa Kalińska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kmiecinie
 • Edyta Oryl – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Marzęcinie
 • Renata Cichosz – Zespół Szkół w Stegnie

Pozostali specjaliści SCWEW:

 • Karol Chodkiewicz
 • Elwira Leszczyńska
 • Edyta Macieja
 • Ewa Molenda
 • Monika Cichowska
 • Stanisław Woźniak
 • Karolina Zakrzewska