SCWEW

Zapraszamy nauczycieli z przedszkoli i szkół biorących udział w realizowanym przez Powiat Nowodworski grancie oraz nauczycieli z przedszkoli i szkół nie objętych wsparciem w ramach grantu, a mających siedzibę na terenie powiatu nowodworskiego do udziału w konkursie na scenariusz zajęć dla grupy zróżnicowanej pt. „Włączam wszystkich”.


Co trzeba zrobić?

  1. Przygotować scenariusz zgodny z tematem konkursu;
  2. Przesłać scenariusz wraz z kartą zgłoszenia drogą elektroniczną na adres k.koc@nowydworgdanski.pl (liczy się data wpływu pracy) lub przesłać za pomocą poczty/kuriera (liczy się data wpływu pracy do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim – SOSW) lub dostarczyć osobiście do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Ireny Sendlerowej w Nowym Dworze Gdańskim, ul. Warszawska 52 w godzinach 8.00-15.00 (pn-pt). Pamiętaj, że termin składania prac upływa 12 czerwca 2023 roku.
  3. Czekać na rozstrzygnięcie konkursu, które pojawi się na stronach: https://www.nowydworgdanski.pl/, https://scwew.nowydworgdanski.pl/ .

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *