SCWEW

SCWEW W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM KONTYNUUJE DZIAŁANIA w okresie trwałości projektu „Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW)”

Z naszego wsparcia mogą korzystać szkoły/przedszkola partnerskie, ale także inne zainteresowane placówki.

DZIAŁANIA ZAPLANOWANE NA NAJBLIŻSZY CZAS:

  • Przeprowadzenie wsparcia specjalistycznego dla dyrektorów, nauczycieli, i rodziców w formie konsultacji indywidualnych i grupowych, zarówno online jak i stacjonarnie. (w zależności od potrzeb)
  • Przygotowanie opracowania, zawierającego opis wybranego przypadku rozwiązania edukacyjnego dot. pracy z uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi, związanego z potrzebami wskazanymi: w przedszkolu lub szkole ogólnodostępnej, objętej wsparciem SCWEW
  • Praca wypożyczalni, zapewniającej dostęp do materiałów i sprzętu zakupionego w ramach realizacji projektu grantowego, prowadzenie doradztwa w zakresie doboru sprzętu oraz instruktaży użytkowania
  • Współpraca z Centrum Koordynującym

Zapraszamy do kontaktu, jesteśmy otwarci na współpracę ze wszystkimi dyrektorami, nauczycielami, uczniami i rodzicami z terenu powiatu nowodworskiego i nie tylko.

Wsparcia udzieli kadra SCWEW:

  • Lider – Joanna Dudek
  • Ekspert ds. edukacji włączającej – Justyna Jachimczyk-Miller
  • Ekspert ds. informacji i ewaluacji – Anna Szulc
  • Ekspert ds. technologii wspomagających – Olga Olszewska
  • Specjalista ds pedagogiki specjalnej – Ewa Molenda

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *